Memleket Partisi Bilecik
Evlilikte Eş Tercihi Nasıl Yapılmalı?
Ali Osman Çelikal • 23 Haziran 2022 17:35:51 
Evlilikte Eş Tercihi Nasıl Yapılmalı?

Evlilik, iki kişinin sosyal, biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak, cinsel yaşamlarını sağlıklı halde düzenlemek için yasal olarak bir araya gelmeleridir.

Sağlıklı ve mutlu bir evliğin temelini ise doğru eş tercihi oluşturur. Kişiler evlilikle eş rolü kazanır ve bu, kendilerine çeşitli sorumluluklar yükleyerek yaşamlarının değişmesini sağlar. Bu sebeple de eş tercihi son derece önemlidir.

Eş Tercihini Etkileyen Faktörler

Eş tercihi yapılırken pek çok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

  • Sosyoekonomik farklılıklar,
  • Kişilerin eğitim düzeyleri,
  • Kişilerin yaşları,
  • Kişilerin aile yapılarındaki benzerlikler, farklar,
  • Kişilerin toplumsal bakış açıları.

Ortak yönler ne kadar fazla olursa evlilikte başarı oranı o kadar yüksek olur. Fakat her yönden uyumlu, olumlu bireylerin yaptığı evliliklerde de her yönüyle uyumlu bir yaşam sürülmesi içinde bir beklenti çok gerçekçi olmamaktadır.

Eş Tercihinin Mutlu Bir Evliliğe Etkisi

Eş tercihi yapılırken öncelikle kişinin kendi özelliklerinin farkında olması, kendini tanıması gerekir. Kişiler evlilikten beklentilerini gözden geçirmelidirler. Yine karşılarındaki kişilerin özelliklerini iyi öğrenmeye çalışmalı, bahsettiğimiz faktörlerde uygunluklar değerlendirilmelidir. Yine kişiler kendi kendilerine evlenmek için hazır olup olmadıklarını sormaları gerekir. Çünkü bu gerçekçi beklentileri ortaya koyar. Her ne kadar günümüzde eş tercihi yaparken insanlar daha çok maddi varlıklara, gelirlere yoğunlaşsalar da asıl evlilik, ruhların, gönüllerin evliliğidir. Bu olmadığı zaman da boşanmalar, aile içi şiddet, aldatmalar çoğalmaktadır.

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments